Podmínky využívání služeb serveru Pujcovnydodavek.cz1. Pujcovnydodavek.cz je server provozovaný fyzickou osobou Martin Madarás IČ:76061051, dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje zveřejňovat nabídky užitkových vozů k zapůjčení, souvisejících služeb a firemních profilů podnikatelským subjektům a umožňuje návštěvníkům serveru v nich vyhledávat.

3. Informace o nabídkách, službách a firmách na serveru zveřejněné jsou pouze informativního charakteru a nejsou závazné. Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za jejich správnost, pravdivost, nebo aktuálnost.

4. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů serveru. Nenese odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli nebo třetími stranami.

5. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívat služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

6. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.